MOTORSPORT

Tukes: Moottoriurheilutapahtumien turvallisuudessa kehitettävää

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes selvitti vuoden 2017 aikana moottoriurheilun palveluntarjoajien ja tapahtumanjärjestäjien turvallisuuskäytäntöjä ja -osaamista ja löysi näytösten ja tapahtumien turvallisuussuunnittelusta puutteita.

Tukesin perjantaina julkaiseman tiedotteen mukaan nyt suoritettu valvonta kohdistui yhdeksään moottoriurheilupalveluntarjoajaan, jotka kiertävät ympäri Suomea, sekä tapahtumiin, jotka toistuvat vain kerran vuodessa. Osalle palveluntarjoajista tehtiin laajempi turvallisuusjohtamisen tarkastus ja osalta tarkastettiin kuluttajaturvallisuuslain mukaiset turvallisuusasiakirjat.

Tukes teki positiivisia havaintoja näiden asioiden suhteen:

– Erityisesti kuljettajien turvallisuuteen oli kiinnitetty huomioita.

– Ajoneuvon ajautuminen yleisön joukkoon oli pyritty estämään ratatoiminnassa ajoneuvoesteillä.

– Yleisön pääsy radalle oli pyritty estämään rajaamalla yleisölle osoitettu alue aitauksilla.

Kehitettävää Tukes sen sijaan löysi seuraavista tekijöistä:

– Turvallisuussuunnittelua ja toiminnan dokumentointia tulee kehittää. Käytännössä on voitu toteuttaa suojauksia vaarojen poistamiseksi, mutta näiden perusteet ja esittäminen saattavat puuttua kokonaan.

– Olemassa olevia käytäntöjä ei ole kirjattu suunnitelmiin ja ohjeisiin ja niiden hyödyntäminen riippuu yksilöistä. Turvallisuusjohtaminen on henkilösidonnaista ja perustuu yksilöiden kokemuksiin ja osaamiseen.

– Henkilöstön ymmärrystä ja tietoisuutta vaaroista, säännöistä ja suojausten tarkoituksista ja vaikutuksista tulisi lisätä.

– Vaaroja on arvioitu riskeinä pääosin vain yleisellä tasolla, kuten ”kolari” tai ”tulipalo”, tarkemmin yksilöimättä tilanteita.

– Yleisön opastamisesta ja ohjaamisesta myös radan ulkopuolella tulisi huolehtia paremmin. Yleisöturvallisuutta tulisi kehittää mm. kulkureiteissä, muissa palveluissa ja yleisöensiavussa.

– Medialle tarkoitettujen katselu- ja kuvauspaikkojen määrittelyssä, opastamisessa ja valvonnassa on kehitettävää. Järjestäjä on vastuussa kaikkien tapahtumassa mukana olevien muiden tahojen, kuten median edustajien, kumppaneiden työntekijöiden ym. turvallisuudesta.

– Lippusiimaa ei voida pitää riittävänä yleisön eristämisenä ajoalueesta.

– Ilmoitusvelvollisuus onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista valvontaviranomaiselle (Tukes) ei ollut useinkaan tapahtumanjärjestäjien tiedossa.

– Tapahtuman aikana tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden seurantaa tulisi kehittää. Vaaratilanteisiin ja loukkaantumisiin tulee kyetä reagoida pienemmissäkin tilanteissa nopeasti, jotta voidaan estää muiden vastaavien tilanteiden syntyminen. Onnettomuuskirjanpitoa ja -seurantaa tulee hyödyntää tulevien tapahtumien suunnittelussa.

Tukesin tiedotteen mukaan poliisin ja pelastuslaitoksen rooli moottoriurheilunäytösten ja -tapahtumien valvonnassa on ollut merkittävä. Palveluntarjoajien yhteistyö viranomaisten kanssa, sekä viranomaisten keskinäinen yhteistyö ovat jatkossakin selvästi tarpeen.

Tukes on laatinut moottoriurheilun palveluntarjoajille ohjeistuksen ja se on luettavissa Tukesin sivuilla.

Teksti: Jari Hotti – Twitter: @JariHotti

YHTEYSTIEDOT
Mauri Nurmi
Päätoimittaja
+358 40 733 1400
toimitus(at)urheiluuutiset.com