Tulosarkisto: Super GT

[ A- ] / [ A+ ]

Osakilpailut 2018

Okayama, Japani
Fuji, Japani
Suzuka, Japani
Chang, Thaimaa
Fuji, Japani
Sugo, Japani
Autopolis, Japani
Motegi, Japani

GT500

1) Naoki Yamamoto-Jenson Button 78
2) Ryo Hirakawa-Nick Cassidy 75
3) Tomoki Nojiri-Takuya Izawa 71
4) Yuji Tachikawa-Hiroaki Ishiura 59
5) Yuhi Sekiguchi 55
6) Kazuki Nakajima 47
7) Koudai Tsukakoshi-Takashi Kogure 45
8) Tsugio Matsuda-Ronnie Quintarelli 43
9) Heikki Kovalainen 42
10) Kazuya Oshima-Felix Rosenqvist 41

 

 

Osakilpailut 2019

Okayama, Japani
Fuji, Japani
Suzuka, Japani
Chang, Thaimaa
Fuji, Japani
Autopolis, Japani
Sugo, Japani
Motegi, Japani

GT500

1) Kazuya Oshima-Kenta Yamashita 85
2) Ryo Hirakawa-Nick Cassidy 83
3) Tsugio Matsuda-Ronnie Quintarelli 52,5
4) Yuji Tachikawa-Hiroaki Ishiura 46,5
5) Heikki Kovalainen-Yuichi Nakayama 44
6) Koudai Tsukakoshi-Bertrand Baguette 39
7) Kazuki Nakajima-Yuhi Sekiguchi 38
8) Naoki Yamamoto-Jenson Button 37
9) Kohei Hirate-Frederic Makowiecki 36
10) Tomoki Nojiri-Takuya Izawa 31